Educatief sociaal netwerk

Tests voor het beoordelen van de kwaliteit van de training in de informatica voor 2 semester

Toelichting

Gepresenteerde 6 opties voor definitieve tests om de kwaliteit van de kennis van studenten voor 2 semester te beoordelen. Elke optie bevat 24 vragen, waarmee u de kwaliteit van de assimilatie van het doorgegeven materiaal kunt controleren. Elke vraag wordt 4 opties aangeboden voor het beantwoorden, van waaruit u de juiste moet kiezen. Het aantal vragen in elke variant kan variëren. Het belangrijkste is dat elke optie van de definitieve controle volledig het volledige theoretische en praktische materiaalmateriaal omvat dat is opgenomen in de verplichte minimuminhoud.

Testtijd: 45 min.

Evaluatiecriteria:

Aantal correcte antwoorden

Aanbevolen markering

Minder dan 10.

2

10 - 14.

3

15 - 19.

4

20 - 24.

5

Tests worden samengesteld op basis van het "verplichte minimum van de inhoud van het onderwijs in de informatica"

Communicatie Communicatie Communicatietik

Vraagnummer

Gecontroleerde thema's

1. Informatie- en informatieprocessen

1

Idee van de ontwikkeling van W en de vorming van de informatiemaatschappij

2. Presentatie van informatie

2

Kennis van het meten van informatie

3

Mogelijkheid om de hoeveelheid informatie te bepalen

4

Vaardigheid om decimale nummers in een binair nummersysteem te schrijven

3. Computer

5

Kennis van de hoofdapparaten van de computer en hun functies

6

Kennis van veiligheidsvoorschriften, technische werking, de veiligheid van informatie en bescherming ervan van virussen bij het werken op een computer

7

Kennis Welk bestand en bestandssysteem

4. Simulatie en formalisering

8

Presentatie van het proces van modelleren en oplossen van taken op een computer

5. Algoritmen en artiesten

9

Weergave van het algorithm, artiest, uitvoerend teamsysteem

tien

Kennis van basisalgoritmische ontwerpen

elf

Vaardigheid formeel algoritmen uitvoeren

12

Toewijzing en variabele in programmering

6. Informatietechnologie

Tekstverwerking Technologen en afbeeldingen

dertien

Idee van de mogelijkheden van tekstredacteuren

14

Kennis van het bestaan ​​van verschillende indelingen en coderingen van tekstdocumenten

15

Weergave van verschillende soorten grafische editors en hun capaciteiten

16

Een idee van het bestaan ​​van verschillende formaten van grafische bestanden

17.

Weergave van multimedia-technologie

Numerieke informatie verwerkingstechnologie

18

Kennis van de structuur en kenmerken van spreadsheets

19

Het vermogen om problemen in spreadsheets op te lossen

Opslagtechnologie, zoek- en sorteerinformatie

twintig

Kennis van de structuur en capaciteiten van databases

21.

De mogelijkheid om taken op te lossen voor het zoeken en sorteren van records

Computercommunicatie

22.

Het idee van de technische kenmerken van modem- en communicatielijnen

23.

Internet op internationale informatiediensten

24.

Idee van de basis van www-technologie

OPTIE 1

 1. De massaproductie van personal computers begon ...

1) in de jaren 40

3) In de jaren 80

2) In de jaren 50

4) In de jaren 90

 1. De kleinste eenheid van meting van de hoeveelheid informatie

1) 1 BOD

3) 1 byte

2) 1 bit

4) 1 KB

 1. In het kindergame "Raad" het nummer ", de eerste deelnemer gisde een geheel getal in het interval van 1 tot 8. De tweede deelnemer stelt vragen in:" Hoekige nummer meer dan het nummer _? " Wat is het maximale aantal vragen in de juiste strategie (het interval van cijfers in elke vraag is verdeeld door de helft) moet de tweede deelnemer instellen om het nummer te raden?
 1. Hoe is het decimale nummer 5 in het binaire nummersysteem geschreven?
 1. De prestaties van de computer (de snelheid van de operaties) is afhankelijk van ...

1) Schermgrootte weergeven 2) Processiefrequentie 3) Snelheid leveren van voltages4), druk op de toetsen

 1. Welk apparaat kan de menselijke gezondheid negatief beïnvloeden?

1) printer

3) systeemblok

2) Monitor

4) Modem

 1. Bestand is ...

1) Informatiemeeteenheid2) Programma in RAM3) Tekst, afgedrukt op de printer 4) Programma of gegevens op schijf

 1. Het model is de vervanging van het object dat wordt bestudeerd door een ander object, dat weerspiegelt ...

1) Alle partijen van dit object2) Sommige partijen van dit object 3) de essentiële kanten van dit object 4) onbeduidende aspecten van dit object

 1. Het algoritme is ...

1) de opdrachtsequentie die de uitvoerder kan uitvoeren 2) Executive Team System3) Wiskundig Model4) Informatiemodel

 1. Algoritmische structuur Welk type wordt weergegeven op het stroomdiagram?

1) Cyclus 2) vertakking 3) Subroutine4) lineair

 1. Welke van de opdrachtsequenties zullen een bug op de oorspronkelijke plaats en positie leiden?

1) vooruit (1 cm), rechts (90 °), voorwaarts (1 cm), rechts (90 °), vooruit (1 cm), rechts (90 °) naar voren (1 cm), rechts (90 °); 2) vooruit (1 cm), rechts (90 °), vooruit (1 cm), rechts (90 °), vooruit (1 cm), rechts (90 °), vooruit (1 cm), 3) vooruit (1 cm ), Rechts (90 °), voorwaarts (1 cm), rechts (90 °), voorwaarts (1 cm), rechts (90 °) 4) vooruit (1 cm), rechts (90 °), vooruit (1 cm) , Rechts (90 °)

 1. Wat wijzigt de opdrachtbewerking?

1) Variabele waarde

3) Variabel type

2) Variabele naam

4) het type algoritme

 1. Het minimale object dat wordt gebruikt in de teksteditor is ...

1) Word2) Schermpunt (pixel) 3) Paragraaf 4) Symbool (kennis)

 1. Het aantal verschillende coderingen van de Russische alfabetletters is ...

een) een 2) Twee (MS-DOS, Windows) 3) Drie (MS-DOS, Windows, Macintosh) 4) Vijf (MS-DOS, Windows, Macintosh, KOI-8, ISO)

 1. De tools in de grafische editor zijn ...

1) Lijn, cirkel, rechthoek

2) Markering, kopiëren, invoegen 3) Potlood, borstel, gum 4) Sets van kleuren (paletten)

 1. Het raster grafisch bestand bevat een zwart-wit beeld (zonder grijsgradatie) maat 100 х100 punten. Wat is de informatie van dit bestand?

1) 10.000 bits

3) 10 KB

2) 10.000 bytes

4) 1000 bits

 1. De Multimedia-computer omvat noodzakelijkerwijs ...

1) Projectiepaneel

2) CD-ROM-drive en geluidskosten 3) Modem4) plotter

 1. In de spreadsheets is een groep cellen A1 gemarkeerd. Hoeveel cellen komt deze groep binnen?
 1. Het resultaat van berekeningen in de C1-cel is:
 1. Het hoofdelement van de database is ...

1) veld

3) tafel

2) Vorm

4) Record

 1. Welke regel zal het record van Bulgarije na
 2. Sorteert in het gebied van het veldgebied, duizend km 2?

elf

Naam

Vierkant,

KM.M. 2

Bevolking,

duizend mensen

1

Bulgarije

110.9

8470.

2

Hongarije

93.

10300.

3

Spanje

504.

39100.

4

Luxemburg

2.6

392.

3) 3.

2) 2.

4) 4.

 1. De modem verzendende informatie met een snelheid van 28.800 BT / s kan twee pagina's (3600 bytes) overdragen voor ...

1) 1 seconde

3) 1 uur

2) 1 minuut

4) 1 dag

 1. Welke van de internetverbindingsmethoden zorgt voor de grootste mogelijkheden om toegang te krijgen tot informatie-bronnen ...

1) Externe toegang door het schakelen van het telefoonkanaal 2) Permanente verbinding door glasvezelkanaal 3) Permanente verbinding via een speciale telefoonkanaal4) Terminal-verbinding via een geschakeld telefoonkanaal

 1. Hypertext is ...

1) Zeer grote tekst 2) Gestructureerde tekst waarin overgangen kunnen worden uitgevoerd door dedicated tags 3) Tekst gescoord op een computer4) Tekst die een groot lettertype gebruikt

Optie 2.

 1. Het gemeenschappelijk eigendom van de Babbja-machine, een moderne computer en menselijk brein is het vermogen om ...

1) Numerieke informatie 2) Tekstinformatie3) Geluidsinformatie4) Grafische informatie

 1. Wat is 1 byte?

1) 10 bits

3) 8 bits

2) 10 KB

4) 1 baud

 1. In het spel van de kinderen "Guess het nummer", gisde de eerste deelnemer een geheel getal in het interval van 1 tot 16. De tweede deelnemer stelt vragen in: "Hoekig nummer is groter dan het nummer _?". Wat is het maximale aantal vragen in de juiste strategie (het interval van cijfers in elke vraag is verdeeld door de helft) moet de tweede deelnemer instellen om het nummer te raden?
 1. Hoe is het decimale nummer 6 in het binaire nummersysteem geschreven?
 1. Wanneer u de computer uitschakelt, wordt alle informatie gewist ...

1) op een flexibele schijf2) op een CD-ROM-DISK3) op de harde schijf 4) in RAM

 1. In welke richting van de monitor is schadelijke straling maximaal?

1) Van het scherm vooruit 2) Van het scherm terug 3) Van het scherm Down4) van het scherm omhoog

 1. Het bestandssysteem wordt doorgaans weergegeven als een boom waar "takken" mappen (mappen) zijn en "bladeren" zijn bestanden (documenten). Wat kan zich direct in de hoofdmap bevinden, d.w.z. Op de "kofferbak" van de boom?

1) Catalogi en bestanden 2) Alleen catalogi3) Alleen bestanden4) Niets

 1. Het model bevat informatie ...

1) zoveel als het gesimuleerde object 2) minder dan het gesimuleerde object 3) Meer dan het gesimuleerde object4) bevat geen informatie.

 1. Welke van de documenten is het algoritme?

1) Veiligheidsvoorschriften

2) Instructies voor het ontvangen van geld in een geldautomaat 3) Plan les4) Lijst met de klas

 1. Algoritmische structuur Welk type wordt weergegeven op het stroomdiagram?

1) Cyclus

2) vertakking

3) Subroutine4) lineair

 1. Welk pad wordt gehouden door de bug, na het uitvoeren van de opdrachtsequentie: Vooruit (1 cm), rechts (90 °), vooruit (1 cm), rechts (90 °), vooruit (1 cm), rechts (90 °), voorwaarts (1 cm), rechts (90 °)?

1) 0 cm

3) 3 cm

2) 2 cm

4) 4 cm

 1. De programmeervariabele wordt beschouwd als volledig gegeven als het bekend is ...

1) Type, naam

3) Type, waarde

2) Naam, waarde

4) Type, naam, waarde

 1. In het proces van het bewerken van tekstveranderingen ...

1) lettergrootte

2) paragrafen, alinea's

3) Volgorde van symbolen, woorden, alinea's

4) Pagina-parameters.

 1. Het aantal standaardcodes van de Latijnse alfabetletters is ...

1 een

2) Twee (MS-DOS, Windows)

3) Drie (MS-DOS, Windows, Macintosh)

4) Vijf (MS-DOS, Windows, Macintosh, KOI-8, ISO)

 1. De paletten in de grafische editor zijn ...

1) Lijn, cirkel, rechthoek2) Selectie, kopie, box3) Potlood, borstel, gum 4) Sets kleuren

 1. Het raster grafisch bestand bevat een zwart-witafbeelding met 16 cijfers van grijze maat 10 х10 punten. Wat is de informatie van dit bestand?

1) 100 bits

3) 400bit

2) 400 byte

4) 100 bytes

 1. Met de geluidskaart met de mogelijkheid van 16-bits binaire codering kunt u het geluid reproduceren met ...

1) 8 Intensiteit Niveaus2) 16 Intensiteit Niveaus3) 256 Intensiteitsniveaus 4) 65.536 intensiteitsniveaus

 1. De elektronische tabellen benadrukten de A1-celgroep: C2. Hoeveel cellen komt deze groep binnen?
 1. Het resultaat van berekeningen in de C1-cel is:
 1. Database wordt gepresenteerd in tabelvorm. Opnamevormen ...

1) veld in de tabel

3) String in de tabel

2) Veldnaam

4) cel

Naam

Vierkant,

KM.M. 2

Bevolking,

duizend mensen

1

Bulgarije

110.9

8470.

2

Hongarije

93.

10300.

3

Spanje

504.

39100.

4

Luxemburg

2.6

392.

 1. Welke records worden gevonden na het zoeken in het veldgebied, duizenden km 2met toestand > 100. ?

1) 1, 2

3) 3, 4

2) 2, 3

4) 1, 4

 1. De modem die informatie verzenden met een snelheid van 28.800 BT / S, voor 1 C kan verzenden ...

1) Twee tekstpagina's (3600 bytes) 2) Figuur (36 KB) 3) Audiobestand (360 KB) 4) Videobestand (3,6 MB)

 1. E-mail (e-mail) Hiermee kunt u ...

1) alleen berichten2) Alleen bestanden 3) Berichten en bijgevoegde bestanden 4) videobeeld

 1. HTML (Hyper Text Markup-taal) is ...

1) Internet-server 2) Creatie van webpagina's 3) Programmering Taal Vertaler4) Webpagina-tool

Optie 3.

 1. De eerste computers zijn gemaakt ...

1) in de jaren 40

3) In de jaren 70

2) In de jaren 60

4) In de jaren 80

 1. Wat is 1 Kbyt?

1) 1000 bits

3) 1024 bits

2) 1000 byte

4) 1024 bytes

 1. Welke hoeveelheid informatie bevat één afvoer van een hexadecimaal nummer?

1) 1 bit

3) 1 byte

2) 4 bits

4) 16 bits

 1. Hoe is het decimale nummer 7 in het binaire nummersysteem geschreven?
 1. Welk apparaat heeft de hoogste informatie-wisselkoers?

1) CD-ROM-drive2) harde schijf3) Drive voor flexibele schijven 4) RAM-microcircuits

 1. Om informatie op te slaan, moeten flexibele schijven worden beschermd tegen ...

1) Cold2) Vervuiling 3) Magnetische velden 4) atmosferische drukdruppels

 1. Systeemdiskette is vereist voor ...

1) Initial besturingssysteem opstarten 2) Systematisering van bestand3) Opslag van belangrijke bestanden4) "Behandeling" van een computer van virussen

 1. Het informatiemodel van de organisatie van het onderwijsproces op school is ...

1) Pupil Gedrag Regels2) Lijst met de klas 3) Plan lessen 4) Lijst met tekstboeken

 1. De processor voert opdrachten op:

1) op de algoritmische taal 2) Op de machine (in binaire code) 3) in natuurlijke taal4) als een stroomdiagram

 1. Welk type algoritme wordt opgenomen op de algoritmische taal?

1) cyclisch

3) Hulp

2) lineair

4) vertakking

 1. Bepaal voor bepaalde brongegevens (n ​​= 3) het resultaat van de uitvoering van het berekeningsalgoritme voor de berekening van het factoriaal afgebeeld in de vorm van een stroomdiagram.

1) n! = 9

3) n! = 3

2) n! = 6

4) n! = 12

 1. Wat is de waarde van de variabele na het uitvoeren van toewijzingen:

X: = 5x: = x + 1

 1. In een teksteditor, bij het opgeven van de parameters van de pagina is geïnstalleerd ...

1) Headset, Size, Inscription2) Indent, Interval 3) Velden, oriëntatie 4) Stijl, sjabloon

 1. Om een ​​tekstbestand (document) op te slaan in een specifiek formaat, moet u instellen ...

1) lettergrootte

3) alinea's alinea's

2) Bestandstype

4) Paginaformaat

 1. Primiënten in een grafische editor worden ...

1) Lijn, cirkel, rechthoek 2) Potlood, borstel, eraser3) selectie, kopie, box4) Kleurenets (palet)

 1. Het raster grafisch bestand bevat een kleurenafbeelding met een palet van 256 kleuren in maat 10 х10 punten. Wat is de informatie van dit bestand?

1) 800 byte

3) 8 KB

2) 400 bits

4) 100 bytes

 1. 24-speed CD-ROM-station ...

1) heeft 24 verschillende rotatiesnelheid van de schijf 2) heeft 24 maal de rotatiesnelheid van de schijf dan één snelheid 3) heeft 24 keer kleinere rotatie van de schijf dan een single-speed CD-ROM4) leest alleen speciale 24-speed CD-ROM-schijven

 1. In de spreadsheets kunt u niet verwijderen ...

1) kolom

3) Celnaam

2) Lijn

4) Cel-inhoud

 1. Het resultaat van berekeningen in de C1-cel is:
 1. Het type veld (numeriek, tekst, enz.) Wordt bepaald in de database ...

1) de naam van het veld2) van de breedte van het veld 3) het aantal snaren 4) Gegevenstype

 1. Welke lijn zal de opname van Hongarije bezetten na het afstoten in de veldpopulatie, duizend mensen?

elf

Naam

Vierkant,

KM.M. 2

Bevolking,

duizend mensen

1

Bulgarije

110.9

8470.

2

Hongarije

93.

10300.

3

Spanje

504.

39100.

4

Luxemburg

2.6

392.

3) 3.

2) 2.

4) 4.

 1. De maximale snelheid van informatie over een hoogwaardige schakelbare telefoonlijn kan ...

1) 56.6 Kbps

3) 1 Mbps

2) 100 kbps / s

4) 1 KB / C

 1. Het e-mailadres is ingesteld op internet: [email protected], de naam van de eigenaar van dit e-mailadres?

1) ru

3) USER_NAME

2) MTU-NET.RU.

4) MTU-net

 1. Browsers (bijvoorbeeld Microsoft Internet Explorer) zijn ...

1) Internet-servers2) Antivirusprogramma's3) Taalvertalers programmeren 4) Webpagina's bekijken

Optie 4.

 1. De ontwikkeling van wereldwijde computernetwerken begon in ...

1) in de jaren 60.

3) In de jaren 80

2) in de jaren 70

4) In de jaren 90

 1. Wat is 1 MB ...

1) 1.000.000 bits

3) 1024 KB

2) 1.000.000 bytes

4) 1024 bytes

 1. Welke hoeveelheid informatie bevat één afvoerbinair nummer?

1) 1 byte

3) 4 bits

2) 3 bits

4) 1 bit

 1. Hoe is het decimale nummer 4 in het binaire calculussysteem?
 1. Het opnemen en lezen van informatie in schijven voor flexibele schijven wordt uitgevoerd met behulp van ...

1) Magnetische kop

3) Thermoelement

2) laser

4) Sensorsensor

 1. Welke actie wordt niet aanbevolen wanneer de computer is ingeschakeld?

1) Een diskette invoegen / verwijderen

3) Start de computer opnieuw op door op de resetknop te klikken

2) Uitschakelen / verbinden van externe apparaten

4) Start de computer opnieuw op door op de CTRL-ALT-DEL-toetsen te drukken

 1. Volg het volledige pad naar het bestand C: \ doc \ proba.txt ​Wat is de volledige naam van het bestand?

1) C: \ doc \ proba.txt

3) doc \ proba.txt

2) pproba.txt

4) txt.

 1. Het onderwerpmodel is ...

1) Anatomisch ulage

3) tekening

2) kaart

4) Grafiek

 1. Welke objecten kunnen de uitvoerder van algoritmen zijn?

1) schaar

3) Printer

2) kaart

4) Boek

 1. Algoritme, welk type wordt opgenomen op de algoritmische taal?

1) cyclisch

3) Hulp

2) vertakking

4) lineair

 1. Wat is het traject van de doos, na het uitvoeren van de opdrachtsequentie: Vooruit (1 cm) rechts (90 0) Forward (1 cm) rechts (90 0) Forward (1 cm) rechts (90 0) Forward (1 cm) rechts (90 0)
 1. Wat is de waarde van de variabele X na het uitvoeren van toewijzingen: A: = 5 B: = 10 x: = a + b
 1. Voer in een teksteditor de werking uit Kopiëren Het wordt mogelijk na:

1) Cursor-installaties naar een specifieke positie2) Bestand SAVE3) 4) Selectie van een fragment van de tekst

 1. In het proces van het converteren van een tekstbestand van MS-DOS-codering naar de vensters die coderen voor veranderingen ...

1) lettergrootte

2) Parameters van paragraafopmaak 3) Binair symboolcodering 4) Paginaparameters

 1. De belangrijkste operaties in de grafische editor zijn ...

1) Lijn, cirkel, rechthoek2) Potlood, borstel, gum 3) Markering, kopiëren, invoegen 4) Sets kleuren (palet)

 1. Het minimale object dat wordt gebruikt in de vector grafische editor is ...

1) Schermpunt (pixel) 2) Object (rechthoek, cirkel, enz.) 3) Flower Palette4) kennis (symbool)

 1. Om de CD-ROM-informatie op te slaan, moet u beschermen tegen ...

1) koud 2) vervuiling 3) Magnetische velden4) atmosferische drukdruppels

 1. Het belangrijkste element van de spreadsheet is ...

1) cel

3) kolom

2) string

4) Tafel

 1. Het resultaat van berekeningen in de C1-cel is:

Achternaam

Het land

Activiteit van activiteit

1

E. RUTFORD

Verenigd Koninkrijk

Fysica

2

J. Alferov

Rusland

Fysica

3

L.LDAU

USSR

Fysica

4

I.mechnikov

Rusland

Fysiologie

5

M.Sholokhov

USSR

Literatuur

 1. Hoeveel records in de database?
 1. Welke records worden gevonden na het zoeken in het tekstveld Het land met toestand Bevat Rusland ?

elf

Achternaam

Het land

Activiteit van activiteit

1

E. RUTFORD

Verenigd Koninkrijk

Fysica

2

J. Alferov

Rusland

Fysica

3

L.LDAU

USSR

Fysica

4

I.mechnikov

Rusland

Fysiologie

5

M.Sholokhov

USSR

Literatuur

3) 4.

2) 2,4.

4) 2, 3

 1. De maximale snelheid van informatietransmissie in een computer lokaal netwerk kan ...

1) 56.6 KBIT / S

3) 100 Mbps

2) 100 kbps / s

4) 100 kb / s

 1. Het e-mailadres is opgegeven op internet: [email protected] computernaam waarop de e-mail is opgeslagen?

1) ru

3) USER_NAME

2) [email protected]

4) MTU-NET.RU.

 1. Hyperlinks op de webpagina kunnen overgang ...

1) Op elke webpagina van een internetserver 2) Op een webpagina binnen dit domein3) op elke webpagina van deze server4) op deze webpagina

Optie 5.

 1. Welke sequentie weerspiegelt de ware chronologie:

1) Mail, telegraaf, telefoon, televisie, radio, computernetwerken;

2) Mail, radio, telegraaf, telefoon, televisie, computernetwerken;

3) Mail, televisie, radio, telegraaf, telefoon, computernetwerken;

4) Mail, radio, telefoon, telegraaf, televisie, computernetwerken;

 1. Wat is 1 Kbyate ...

12 tien byte

3) 1000 bits

2) 10. 3byte

4) 1000 byte

 1. De hoeveelheid informatie die nodig is voor binaire codering van 256 tekens is gelijk aan ...

1) 1 bit

3) 1 KB

2) 1 byte

4) 1 baud

 1. Hoe is het decimale nummer 3 in het binaire calculussysteem?
 1. Welk apparaat heeft de laagste snelheid van informatie-uitwisseling?

1) CD-ROM-station

3) Rijd voor flexibele schijven

2) Harde schijf

4) RAM-microcircuits

 1. Infectie van computervirussen kan optreden in het proces ...

1) Printerafdrukken

3) Formatterende diskette

2) Bestanden met bestanden

4) Computer shutdown

 1. Volg het volledige pad naar het bestand C: \ doc \ proba.txt ​Wat is de naam van de map waarin het bestand Proba.txt is?

1) DOC.

3) C: \ doc \ proba.txt

2) pproba.txt

4) txt.

 1. Family Family Family is ...

1) Tabel informatiemodel

3) Netwerkinformatiemodel

2) Hiërarchisch informatiemodel

4) Onderwerpinformatiemodel

 1. Welke van de woorden is het commando van de uitvoerder van de schildpad?

1) lineair

3) algoritme

2) Programma

4) vooruit

 1. Algoritme, welk type wordt opgenomen op de algoritmische taal?

1) cyclisch

3) Hulp

2) vertakking

4) lineair

 1. Met de brongegevens A: = 5, in: = 4, bepaal het resultaat van de uitvoering van het algoritme afgebeeld in de vorm van een blokdiagram.
 1. Wat is de waarde van de variabele X na het uitvoeren van toewijzingen: X: = 5 B: = 10 x: = x + b
 1. In een teksteditor zijn de hoofdparameters bij het opgeven van paragraafparameters:

1) Headset, grootte, inscriptie 2) Indent-interval 3) Velden, Orientation4) Stijl, Sjabloon

 1. Wat is de meest voorkomende extensie in de naam van het tekstbestand?

1) .exe.

3) .doc

2) .BMP

4) .com

 1. Het minimale object in de raster grafische editor is ...

1) Schermpunt (pixel) 2) Object (rechthoek, cirkel, etc.) 3) Flower Palette4) Introducer (symbool)

 1. In het proces van het converteren van een grafisch bestand, daalde het aantal kleuren van 65536 naar 256. Hoe vaak neemt het informatiebestand af?
 1. De grootste informatie heeft een bestand met ...

1) 1 pagina van Text2) zwart en wit Afbeelding 100x1003) Audioclipduur van 1 minuut. 4) Videoclipduur van 1 minuut.

 1. In de spreadsheets kan de formule geen ...

1) NUMMERS

3) Tekst

2) celnamen

4) Markeringen van rekenkundige bewerkingen

 1. Het resultaat van berekeningen in de C1-cel is:

1) 50.

A

B

C

1

tien

= A1 / 2

= Sommen (A1: B1) * A1

3) 150.

2) 100.

4) 200.

Naam

Bevolking,

duizend mensen

Hoofdstad

1

Bulgarije

8470.

Sofia

2

Hongarije

10200.

Boedapest

3

Griekenland

10300.

Athene

4

Spanje

39100.

Madrid

 1. Hoeveel records in de ingediende gegevensdatabase?

 1. Welke lijn zal de invoer van Griekenland bezetten na het sorteren oplopend in het veld Bevolking, duizenden mensen ?

14

Naam

Bevolking,

duizend mensen

Hoofdstad

1

Bulgarije

8470.

Sofia

2

Hongarije

10200.

Boedapest

3

Griekenland

10300.

Athene

4

Spanje

39100.

Madrid

3) 2.

2) 3.

4) 1.

 1. De snelheid van informatietransmissie over de hoofdvezeloptische lijn is meestal niet minder dan ...

1) 56.6 Kbps

3) 28.8 BITS / S

2) 100 kbps / s

4) 1 Mbps

 1. Internet-servers met bestandsarchief toestaan ​​...

1) Download de benodigde bestanden 2) Ontvang e-mail3) om deel te nemen aan teleconferentie4) om videoconferenties uit te voeren

 1. De computer die op internet is aangesloten, heeft noodzakelijkerwijs ...

1) IP-adres 2) Web-server3) Home Web Page4) Domeinnaam

Optie 6.

 1. De oprichter van binnenlandse computerapparatuur is ...

1) Sergey aleksevich lebedev,

2) Nikolai Ivanovich Lobachevsky,

3) Mikhail Vasilyevich Lomonosov,

4) Pafnuti Lvovich Chebyshev.

 1. Wat is 1 GB ...

12 tien MB

3) 1000 Mbps

2) 10. 3MB

4) 1000.000 KB

 1. Voor binaire codering van kleurtekening (256 kleuren) maat 10 х10 punten vereist ....

1) 100 bits

3) 600 bits

2) 100 bytes

4) 800 byte

 1. Hoe is het decimale nummer 2 in het binaire calculussysteem?
 1. De processor verwerkt informatie ...

1) in het decimale nummersysteem

3) In Bacheik

2) in binaire code

4) in tekstvorm

 1. Infectie van computervirussen kan onderhevig zijn aan ...

1) Alleen programma's

3) Programma's en documenten

2) Grafische bestanden

4) Geluidsbestanden

 1. Volg het volledige pad naar het bestand C: \ doc \ proba.txt ​Wat is de uitbreiding van het bestand dat zijn uiterlijk bepaalt?

1) C: \ doc \ proba.txt

3) pproba.txt

2) doc \ proba.txt

4) .txt

 1. Informatie (teken) Model is ...

1) Anatomisch ulage

3) Scheepsmodel

2) Bouwlay-out

4) Grafiek

 1. Het algoritme is ...

1) Onderwerpinformatie Model2) Statisch informatiemodel 3) Dynamisch informatiemodel 4) Tabel informatiemodel

 1. Algoritme, welk type wordt weergegeven op het stroomdiagram?

1) Cyclic2) Branching3) Hulp 4) lineair

 1. Volgens het algoritme opgenomen op de algoritmische taal, berekent u de som van de vierkanten van de reeks natuurlijke nummers.

1) s = 15

3) S = 36

2) s = 18

4) S = 29

 1. De waarde van een logische variabele kan zijn

1) elk nummer

3) Waarheid of false

2) elke tekst

4) Tafel

 1. In een teksteditor zijn de hoofdparameters bij het opgeven van het lettertype:

1) Headset, grootte, inscriptie 2) Indent, interval3) velden, oriëntatie4) stijl, patroon

 1. In het proces van het formatteren van tekstveranderingen ...

1) lettergrootte

3) Volgorde van symbolen, woorden, alinea's

2) paragrafen, alinea's

4) Paginaparameters

 1. De raster grafische editor is ontworpen voor ....

1) Creating Tekeningen 2) Graphs3) Bouw van grafieken 4) Tekeningen maken en bewerken

 1. In het proces van het comprimeren van raster grafische bestanden volgens het JPEG-algoritme, wordt het informatievolume meestal verminderd ..

1) 2-3 keer

3) 100 keer

2) 10-15 keer

4) verandert niet

 1. De informatiecontainer van standaard CD-ROM-schijven kan ...

1) 650 MB 3) 1 GB 2) 1 MB 4) 650 KB 18. In de spreadsheets wordt de celnaam gevormd ...

1) Van de naam van de kolom

3) Van de naam van de kolom en het string

2) Vanaf de lijnnaam

4) willekeurig

 1. Het resultaat van berekeningen in de C1-cel is:

1) 25.

A

B

C

1

5

= A1 * 2

= Sommen (A1: B1) * A1

3) 75.

2) 50.

4) 100.

Naam

Bevolking,

duizend mensen

Hoofdstad

1

Bulgarije

8470.

Sofia

2

Hongarije

10200.

Boedapest

3

Griekenland

10300.

Athene

4

Spanje

39100.

Madrid

 1. Hoeveel tekstvelden in de gepresenteerde database?

 1. Welke records worden gevonden na het zoeken in de numerieke veldpopulatie, duizenden mensen met de aandoening <20?
 1. De modem is ...

1) Mail Program2) Netwerkprotocol3) Internet Server 4) Technisch apparaat

 1. 3) .doc4) .exe [email protected]  Каково имя домена верхнего уровня?

1) ru

3) USER_NAME

2) MTU-NET.RU.

4) MTU-NET.RU.

 1. Web-страницы имеют формат (расширение)...

1) .TXT2) .HTM3) .DOC4) .EXE

Новости

Добавить комментарий