Eğitim Sosyal Ağı

Bilgisayar biliminde eğitim kalitesini 2 dönem için değerlendirme testleri

Açıklayıcı not

2 dönem için öğrencilerin bilgisinin kalitesini değerlendirmek için nihai testler için 6 seçenek sundu. Her seçenek, geçen malzemenin asimilasyonunun kalitesini kontrol edebileceğiniz 24 soru içermektedir. Her bir sorunun cevaplanması için 4 seçenek sunulur, bu da doğru olanı seçmelisiniz. Her varyantdaki soru sayısı değişebilir. Asıl şey, son kontrolün her bir seçeneğinin, zorunlu minimum içeriğe dahil edilen tüm teorik ve pratik malzeme materyalini tamamen kapsamasıdır.

Test süresi: 45 dk.

Değerlendirme kriterleri:

Doğru cevapların sayısı

Tavsiye edilen işaret

10'dan az.

2

10 - 14.

3

15 - 19.

4

20 - 24.

5

Testler "Bilgisayar Biliminde Eğitim İçeriğinin Zorunlu Minimum Minimum" temelinde derlenir.

İletişim İletişim İletişim Tap

Soru numarası

Kontrollü temalar

1. Bilgi ve Bilgi İşlemleri

1

W gelişimi hakkında fikir ve bilgi toplumunun oluşumu

2. Bilginin Sunumu

2

Bilgi ölçümü birimlerinin bilgisi

3

Bilgi miktarını belirleme yeteneği

4

İkili sayı sisteminde ondalık sayı yazma becerisi

3. Bilgisayar

5

Bilgisayarın ana cihazları ve işlevleri hakkında bilgi

6

Güvenlik yönetmelikleri, teknik çalışma, bilişimin güvenliği ve bir bilgisayarda çalışırken virüslerden korunması

7

Bilgi Hangi dosya ve dosya sistemi

4. Simülasyon ve formalizasyon

8

Bilgisayardaki Görevleri Modelleme ve Çözme Sürecinin Sunumu

5. Algoritmalar ve sanatçılar

9

Algoritma, Sanatçı, Executive Takım Sistemi

on

Temel algoritmik tasarımların bilgisi

onbir

Beceri resmen algoritmaları gerçekleştirir

12

Programlamada Atama ve Değişken

6. Bilgi Teknolojisi

Metin işleme teknolojileri ve grafikleri

on üç

Metin editörlerinin olasılıkları fikri

14

Metin belgelerinin çeşitli formatlarının ve kodlamaların varlığının bilgisi

15

Çeşitli grafik düzenleyicilerinin ve yeteneklerini görüntüleyin

16

Grafik dosyaların çeşitli formatlarının varlığı hakkında bir fikir

17.

Multimedya teknolojisinin görünümü

Sayısal Bilgi İşleme Teknolojisi

18

Elektronik tabloların yapısı ve özellikleri hakkında bilgi

19

Elektronik tablolardaki sorunları çözme yeteneği

Depolama teknolojisi, arama ve sıralama bilgileri

yirmi

Veritabanlarının yapısı ve yetenekleri hakkında bilgi

21.

Kayıtları aramak ve sıralama için görevleri çözme yeteneği

Bilgisayar iletişimi

22.

Modem ve iletişim hatlarının teknik özellikleri fikri

23.

Uluslararası Bilgi Hizmetleri İnternet

24.

Www teknolojisinin temelleri hakkında fikir

SEÇENEK 1

 1. Kişisel bilgisayarların seri üretimi başladı ...

1) 40'lı yıllarda

3) 80'lerde

2) 50'lerde

4) 90'lı yıllarda

 1. Bilgi miktarının en küçük ölçüm birimi

1) 1 BOD

3) 1 bayt

2) 1 bit

4) 1 KB

 1. Çocuk oyununda "Numarayı Tahmin Et", ilk katılımcı, 1'den 8'e kadar aralıkta bir tamsayı tahmin ediyordu. İkinci katılımcı soruları belirledi: "Numaradan daha fazla açılı Numara?" Doğru stratejide maksimum sayıda soru sayısı (her bir sorudaki sayıların yarısı bölünmüştür) sayıyı tahmin etmek için ikinci katılımcıyı ayarlamanız gerekir mi?
 1. İkili sayı sistemindeki ondalık sayı 5 nasıl yazılır?
 1. Bilgisayarın performansı (operasyonların hızı) ...

1) Ekran boyutu 2) İşlemci frekansı 3) Voltajlar4) Hız, tuşlara basılması

 1. Hangi cihaz insan sağlığını olumsuz yönde etkileyebilir?

1) yazıcı

3) Sistem Bloğu

2) Monitör

4) Modem

 1. Dosya ...

1) Bilgi Ölçüm Birimi2) Ram3'te Programı) Yazıcıda Yazdırılan Metin 4) Diskteki program veya veri

 1. Model, başka bir nesne tarafından incelenen nesnenin değiştirilmesidir, bu da ...

1) Bu nesnenin her tarafı2) Bu nesnenin bazı tarafları 3) Bu nesnenin temel tarafları 4) Bu nesnenin önemsiz yönleri

 1. Algoritma ...

1) sanatçının gerçekleştirebileceği komut dizisi 2) Executive Takımı Sistemi3) Matematiksel Model4) Bilgi Modeli

 1. Algoritmik yapı Akış şemasında hangi türde gösterilir?

1) Döngü 2) dallanma 3) subroutine4) doğrusal

 1. Komut dizilerinden hangisi orijinal yerinde ve konumunda bir hata kuracak?

1) ileri (1 cm), sağ (90 °), ileri (1 cm), sağ (90 °), ileri (1 cm), sağ (90 °) ileri (1 cm), sağ (90 °); 2) ileri (1 cm), sağ (90 °), ileri (1 cm), sağ (90 °), ileri (1 cm), sağ (90 °), ileri (1 cm), 3) ileride (1 cm) ), sağ (90 °), ileri (1 cm), sağ (90 °), ileri (1 cm), sağ (90 °) 4) ileri (1 cm), sağ (90 °), ileri (1 cm) , sağ (90 °)

 1. Ödev işlemini ne değiştiriyor?

1) Değişken Değer

3) Değişken Tip

2) Değişken Adı

4) Algoritma türü

 1. Metin editöründe kullanılan asgari nesne ...

1) Word2) Ekran Noktası (Piksel) 3) Paragraf 4) Sembol (tanıdık)

 1. Rus alfabesi harflerinin farklı kodlamalarının sayısı ...

bir) bir 2) İki (MS-DOS, Windows) 3) Üç (MS-DOS, Windows, Macintosh) 4) Beş (MS-DOS, Windows, Macintosh, KOI-8, ISO)

 1. Grafik editöründeki araçlar ...

1) çizgi, daire, dikdörtgen

2) vurgulama, kopyalama, ekleme 3) kalem, fırça, silgi 4) renk kümeleri (paletler)

 1. Raster grafik dosyası siyah beyaz bir görüntü içerir (gri derecelendirme olmadan) boyutu 100 х100 puan. Bu dosyanın bilgisi nedir?

1) 10.000 bit

3) 10 KB

2) 10.000 bayt

4) 1000 bit

 1. Multimedya bilgisayarı mutlaka ...

1) Projeksiyon paneli

2) CD-ROM sürücüsü ve ses ücreti 3) Modem4) Plotter

 1. Elektronik tablolarda, A1'lerin bir grubu vurgulanır. Kaç tane hücre bu gruba girer?
 1. C1 hücresindeki hesaplamaların sonucu:
 1. Veritabanının ana elemanı ...

1) alan

3) masa

2) Form

4) Kayıt

 1. BULGARISTAN'IN KAYDIĞINDAN SONRA KAYBETTİ
 2. Alan alanında artan sıralar, bin km 2?

onbir

İsim vermek

Meydan,

Km.m. 2

Nüfus,

Bin insan

1

Bulgaristan

110.9

8470.

2

Macaristan

93.

10300.

3

ispanya

504.

39100.

4

Lüksemburg

2.6

392.

3) 3.

2) 2.

4) 4.

 1. Modem bilgiyi 28.800 BT / S hızında ileten bilgiler iki sayfa sayfasını (3600 bayt) aktarabilir ...

1) 1 saniye

3) 1 saat

2) 1 dakika

4) 1 gün

 1. İnternet bağlantısı yöntemlerinden hangisi bilgi kaynaklarına erişmek için en büyük fırsatları sağlar ...

1) Telefon kanalını değiştirerek uzaktan erişim 2) Fiber Optik Kanal ile Kalıcı Bağlantı 3) Özel bir telefon kanalı üzerinden kalıcı bağlantı4) Anahtarlı bir telefon kanalı üzerinden terminal bağlantısı

 1. Köprü metni ...

1) Çok büyük metin 2) Geçişlerin özel etiketlerle gerçekleştirilebileceği yapılandırılmış metin 3) bir bilgisayarda atılan metin) Büyük bir yazı tipi kullanan metin

Seçenek 2.

 1. Babbja makinesinin ortak mülkü, modern bir bilgisayar ve insan beyni, işleme yeteneğidir ...

1) Sayısal Bilgi 2) Metin Bilgisi3) Ses Bilgisi4) Grafik Bilgileri

 1. 1 bayt nedir?

1) 10 bit

3) 8 bit

2) 10 KB

4) 1 baud

 1. Çocuk oyununda "Numarayı Tahmin Et", ilk katılımcı 1'den 16'ya kadar olan aralıkta bir tamsayı tahmin ediyordu. İkinci katılımcı soruları belirledi: "Açılı sayı _ sayısından daha büyük?". Doğru stratejide maksimum sayıda soru sayısı (her bir sorudaki sayıların yarısı bölünmüştür) sayıyı tahmin etmek için ikinci katılımcıyı ayarlamanız gerekir mi?
 1. İkili sayı sisteminde ondalık sayı 6 nasıl yazılır?
 1. Bilgisayarı kapattığınızda, tüm bilgiler silinir ...

1) sabit diskte bir CD-ROM-Disk3) bir CD-ROM-Disk3'ünde 4) RAM'de

 1. Monitörden hangi yönde, zararlı radyasyon maksimumdur?

1) ileride ekrandan 2) Ekrandan geri 3) ekrandan aşağı3) ekrandan yukarı

 1. Dosya sistemi tipik olarak "dalların" dizinlerin (klasörler) olduğu ve "yapraklar" olduğu bir ağaç olarak tasvir edilir. Doğrudan kök dizininde neler yapılabilir, yani. Ağacın "gövdesi" üzerinde mi?

1) Kataloglar ve Dosyalar 2) sadece kataloglar3) sadece dosya4) hiçbir şey

 1. Model bilgi içeriyor ...

1) Simüle edilmiş nesne kadar 2) Simüle edilmiş nesneden daha az 3) Simüle edilmiş nesneden daha fazlası4) Bilgi içermez.

 1. Belgelerden hangisi algoritm?

1) Güvenlik Düzenlemeleri

2) ATM'de para almak için talimatlar 3) zamanlama dersleri4) sınıfın listesi

 1. Algoritmik yapı Akış şemasında hangi türde gösterilir?

1) Döngü

2) dallanma

3) subroutine4) doğrusal

 1. Komut dizisini yürüttükten sonra hangi yolun hata tarafından tutulacağı: İleri (1 cm), sağ (90 °), ileri (1 cm), sağ (90 °), ileri (1 cm), sağ (90 °), ileri (1 cm), sağ (90 °)?

1) 0 cm

3) 3 cm

2) 2 cm

4) 4 cm

 1. Programlama değişkenin biliniyorsa tam olarak verilmiş olduğu kabul edilir ...

1) Tip, İsim

3) Tip, Değer

2) İsim, değer

4) Tip, Ad, Değer

 1. Metin değişikliklerini düzenleme sürecinde ...

1) Yazı Tipi Boyutu

2) paragraf paragrafları

3) Sembollerin dizisi, kelimeler, paragraflar

4) Sayfa parametreleri.

 1. Latin alfabesi harflerinin standart kodlamalarının sayısı ...

1 bir

2) İki (MS-DOS, Windows)

3) Üç (MS-DOS, Windows, Macintosh)

4) Beş (MS-DOS, Windows, Macintosh, KOI-8, ISO)

 1. Grafik editöründeki paletler ...

1) çizgi, daire, dikdörtgen2) seçim, kopyalama, kutu3) kalem, fırça, silgi 4) renk setleri

 1. Raster grafik dosyası, 16 dereceli gri boyutlu 10 dereceli siyah beyaz bir görüntü içerir. х10 puan. Bu dosyanın bilgisi nedir?

1) 100 bit

3) 400bit

2) 400 bayt

4) 100 bayt

 1. 16 bit ikili kodlama olasılığı olan ses kartı, sesi çoğaltmanıza olanak sağlar ...

1) 8 yoğunluk seviyeleri2) 16 yoğunluk seviyeleri3) 256 Yoğunluk seviyesi 4) 65,536 Yoğunluk seviyesi

 1. Elektronik tablolar A1 hücre grubunu vurguladı: C2. Kaç tane hücre bu gruba girer?
 1. C1 hücresindeki hesaplamaların sonucu:
 1. Veritabanı tablo halinde sunulur. Kayıt formları ...

1) masadaki alan

3) Tablodaki Dize

2) alan adı

4) Hücre

İsim vermek

Meydan,

Km.m. 2

Nüfus,

Bin insan

1

Bulgaristan

110.9

8470.

2

Macaristan

93.

10300.

3

ispanya

504.

39100.

4

Lüksemburg

2.6

392.

 1. Alan alanında aradıktan sonra hangi kayıtlar bulunur, bin km 2şartlı > 100. ?

1) 1, 2

3) 3, 4

2) 2, 3

4) 1, 4

 1. Modem bilgiyi 28.800 BT / S hızında iletmek, 1 c için aktarabilir ...

1) İki metin sayfası (3600 bayt) 2) Şekil (36 KB) 3) Ses dosyası (360 KB) 4) Video dosyası (3.6 MB)

 1. E-posta (E-posta) iletmenizi sağlar ...

1) sadece mesajlar2) sadece dosyalar 3) Mesajlar ve ekli dosyalar 4) video görüntüsü

 1. HTML (Hyper Metin İşaretleme Dili) ...

1) İnternet Sunucusu 2) Web sayfası oluşturma 3) Programlama Dili Tercüman4) Web Sayfası Aracı

Seçenek 3.

 1. İlk bilgisayarlar yaratıldı ...

1) 40'lı yıllarda

3) 70'lerde

2) 60'larda

4) 80'lerde

 1. 1 kbyt nedir?

1) 1000 bit

3) 1024 bit

2) 1000 bayt

4) 1024 bayt

 1. Ne kadar bilgi, onaltılık bir numaranın bir deşarjını içerir?

1) 1 bit

3) 1 bayt

2) 4 bit

4) 16 bit

 1. İkili sayı sistemindeki ondalık sayı 7 nasıl yazılır?
 1. Hangi cihazın en yüksek bilgi döviz kuru var?

1) CD-ROM Drive2) Sabit Disk3) Esnek Diskler İçin Sürücü 4) RAM Mikrokircular

 1. Bilgileri kaydetmek için, esnek diskler korunmalıdır ...

1) soğuk2) kirlilik 3) Manyetik alanlar 4) Atmosferik basınç düşer

 1. Sistem disketi için gereklidir ...

1) İlk işletim sistemi önyükleme 2) Dosya sistemimizasyonu3) Önemli dosyaların depolanması4) Virüslerden bir bilgisayarın "tedavi"

 1. Okuldaki eğitim sürecinin organizasyonunun bilgi modeli ...

1) öğrenci davranış kuralları2) sınıfın listesi 3) ders programları 4) ders kitaplarının listesi

 1. İşlemci kaydedilen komutları gerçekleştirir:

1) algoritmik dilde 2) Makinede (İkili Kodda) 3) doğal dilde4) akış şeması olarak

 1. Algoritmik dilde ne tür bir algoritma kaydedilir?

1) Döngüsel

3) Yardımcı

2) doğrusal

4) dallanma

 1. Verilen kaynak verileri için (n = 3), bir akış şeması formunda gösterilen faktörün hesaplanması için hesaplama algoritmasının yürütülmesinin sonucunu belirleyin.

1) n! = 9

3) n! = 3

2) n! = 6

4) n! = 12

 1. Atama işlemlerini gerçekleştirdikten sonra değişkenin değeri ne olacak:

X: = 5x: = x + 1

 1. Bir metin düzenleyicide, sayfanın parametrelerini belirlerken yüklü ...

1) Kulaklık, Boyut, Yazıtı2) Girinti, Aralık 3) Alanlar, Oryantasyon 4) Stil, Şablon

 1. Bir metin dosyasını (belge) belirli bir formatta kaydetmek için, ayarlamanız gerekir ...

1) Yazı Tipi Boyutu

3) Paragraflar Paragrafları

2) Dosya Türü

4) sayfa boyutu

 1. Grafik editöründeki primler denir ...

1) çizgi, daire, dikdörtgen 2) kalem, fırça, silgi3) seçimi, kopyalama, kutu4) Renk setleri (palet)

 1. Raster grafik dosyası, 10 boyutunda 256 renk paletli renkli bir görüntü içerir. х10 puan. Bu dosyanın bilgisi nedir?

1) 800 bayt

3) 8 KB

2) 400 bit

4) 100 bayt

 1. 24-Hızlı CD-ROM Sürücü ...

1) diskin 24 farklı rotasyon hızına sahiptir 2) diskin döndürme hızının bir hızlı olduğundan 24 katı vardır. 3) 24 kat daha küçük bir CD-ROM4'ten daha küçük bir diskin dönme hızına sahiptir), yalnızca özel 24 vitesli CD-ROM disklerini okur

 1. Elektronik tablolarda kaldıramazsınız ...

1) sütun

3) Hücre Adı

2) çizgi

4) Hücre içeriği

 1. C1 hücresindeki hesaplamaların sonucu:
 1. Alanın türü (sayısal, metin vb.) Veritabanında belirlenir ...

1) Alanın adı2) Alanın genişliğinin 3'ü 3) Dizelerin sayısı 4) Veri Türü

 1. Tarla popülasyonunda inen bir türden sonra Macaristan'ın kaydını işgal edecek, bin kişi?

onbir

İsim vermek

Meydan,

Km.m. 2

Nüfus,

Bin insan

1

Bulgaristan

110.9

8470.

2

Macaristan

93.

10300.

3

ispanya

504.

39100.

4

Lüksemburg

2.6

392.

3) 3.

2) 2.

4) 4.

 1. Yüksek kaliteli bir değiştirilebilir telefon hattıyla ilgili maksimum bilgi hızı ulaşabilir ...

1) 56.6 kbps

3) 1 Mbps

2) 100 Kbps / s

4) 1 kb / c

 1. E-posta adresi internette ayarlanmıştır: [email protected], bu e-posta adresinin sahibinin adı?

1) ru

3) user_ ad

2) mtu-net.ru.

4) MTU-NET

 1. Tarayıcılar (örneğin, Microsoft Internet Explorer) ...

1) İnternet Servers2) Antivirüs Programları3) Programlama Dili Tercümanları 4) Web sayfaları görüntüleme

Seçenek 4.

 1. Global Bilgisayar Ağlarının Geliştirilmesi ...

1) 60'larda.

3) 80'lerde

2) 70'lerde

4) 90'lı yıllarda

 1. 1 MB nedir?

1) 1.000.000 bit

3) 1024 KB

2) 1.000.000 bayt

4) 1024 bayt

 1. Ne kadar bilgi bir deşarj ikili sayı içeriyor?

1) 1 bayt

3) 4 bit

2) 3 bit

4) 1 bit

 1. İkili Calmulus sisteminde ondalık sayı 4 nasıl?
 1. Esnek diskler için sürücülerde kayıt ve okuma bilgileri ... yardımı ile gerçekleştirilir.

1) manyetik kafa

3) Termoelement

2) lazer

4) Sensör sensörü

 1. Bilgisayar etkin olduğunda hangi işlem önerilmez?

1) Disket ekleyin / Kaldır

3) Sıfırlama düğmesine tıklayarak bilgisayarı yeniden başlatın

2) Harici cihazları devre dışı bırakın / bağlayın

4) CTRL-ALT-DEL tuşlarına basarak bilgisayarı yeniden başlatın

 1. Dosyaya tam yol ayarlayın C: \ doc \ proba.txt . Dosyanın tam adı nedir?

1) c: \ doc \ proba.txt

3) doc \ proba.txt

2) pproba.txt

4) txt.

 1. Konu modeli ...

1) Anatomik Uluage

3) çizim

2) kart

4) Grafik

 1. Hangi nesneler algoritmaların sanatçısı olabilir?

1) makas

3) yazıcı

2) kart

4) kitap

 1. Algoritma, algoritmik dilde ne tür kaydedilir?

1) Döngüsel

3) Yardımcı

2) dallanma

4) doğrusal

 1. Komut dizisini gerçekleştirdikten sonra kutunun yörüngesi nedir: İleri (1 cm) sağ (90 0) ileri (1 cm) sağ (90) 0) ileri (1 cm) sağ (90) 0) ileri (1 cm) sağ (90) 0)
 1. Atama işlemlerini gerçekleştirdikten sonra X değişkeninin değeri ne olacak: A: = 5 B: = 10 x: = a + b
 1. Bir metin düzenleyicide işlem yapın Kopya Sonra mümkün olur:

1) Belirli bir pozisyona imleç kurulumları2) Dosya savurg3) Yazdırma dosyası 4) Metnin bir parçasının seçimi

 1. Bir metin dosyasını MS-DOS'tan Windows'u kodlayan, Windows'u kodlayan değişiklikler için dönüştürme işleminde ...

1) Yazı Tipi Boyutu

2) Paragraf formatlama parametreleri 3) İkili sembol kodlaması 4) Sayfa parametreleri

 1. Grafik editöründe mümkün olan ana işlemler ...

1) çizgi, daire, dikdörtgen2) kalem, fırça, silgi 3) vurgulama, kopyalama, ekleme 4) Renk Setleri (Palet)

 1. Vektör grafik editöründe kullanılan asgari nesne ...

1) Ekran Noktası (Piksel) 2) Nesne (dikdörtgen, daire vb.) 3) çiçek paleti4) tanıdık (sembol)

 1. CD-ROM bilgilerini kaydetmek için, korunmalısınız ...

1) soğuk 2) Kirlilik 3) manyetik alanlar4) Atmosferik basınç düşer

 1. Elektronik tablonun ana elemanı ...

1) Hücre

3) sütun

2) ip

4) masa

 1. C1 hücresindeki hesaplamaların sonucu:

Soyadı

Ülke

Etkinlik alanı

1

E. Rutford

Birleşik Krallık

Fizik

2

J. Alferov

Rusya

Fizik

3

L.ldau

SSCB

Fizik

4

I.Mechnikov

Rusya

Fizyoloji

5

M.sholokhov

SSCB

Edebiyat

 1. Veri veritabanında kaç kayıt var?
 1. Metin alanındaki aramadan sonra hangi kayıtlar bulunur Ülke şartlı Rusya içerir ?

onbir

Soyadı

Ülke

Etkinlik alanı

1

E. Rutford

Birleşik Krallık

Fizik

2

J. Alferov

Rusya

Fizik

3

L.ldau

SSCB

Fizik

4

I.Mechnikov

Rusya

Fizyoloji

5

M.sholokhov

SSCB

Edebiyat

3) 4.

2) 2,4.

4) 2, 3

 1. Bir bilgisayardaki yerel ağdaki maksimum bilgi aktarımı ulaşılabilir ...

1) 56.6 Kbit / s

3) 100 Mbps

2) 100 Kbps / s

4) 100 kb / s

 1. E-posta adresi internette belirtilmiştir: [email protected] adresinin depolandığı bilgisayar adı?

1) ru

3) user_ ad

2) [email protected]

4) mtu-net.ru.

 1. Web sayfasındaki köprüler geçiş yapabilir ...

1) Herhangi bir İnternet sunucusunun herhangi bir web sayfasında 2) bu etki alanı3 içindeki herhangi bir web sayfasında) bu sunucunun herhangi bir web sayfasında) bu Web sayfasında

Seçenek 5.

 1. Hangi sıra gerçek kronolojiyi yansıtır:

1) Posta, Telgraf, Telefon, Televizyon, Radyo, Bilgisayar Ağları;

2) Posta, radyo, telgraf, telefon, televizyon, bilgisayar ağları;

3) Posta, televizyon, radyo, telgraf, telefon, bilgisayar ağları;

4) Posta, Radyo, Telefon, Telgraf, Televizyon, Bilgisayar Ağları;

 1. 1 KBYATE Nedir?

12 on bayt

3) 1000 bit

2) 10. 3bayt

4) 1000 bayt

 1. 256 karakterin ikili kodlaması için gereken bilgi miktarı eşittir ...

1) 1 bit

3) 1 KB

2) 1 bayt

4) 1 baud

 1. İkili Calculus sisteminde ondalık sayı 3 nasıl?
 1. Hangi cihazın en düşük bilgi değişim hızına sahip?

1) CD-ROM sürücüsü

3) Esnek Diskler İçin Sürücü

2) Sabit Disk

4) RAM Mikrokircular

 1. Bilgisayar virüslerinin enfeksiyonu işlemde ortaya çıkabilir ...

1) Yazıcı Yazdırma

3) Disket Formatı Diski

2) Dosyalarla Dosyalar

4) Bilgisayar kapatma

 1. Dosyaya tam yol ayarlayın C: \ doc \ proba.txt . Proba.txt dosyasının olduğu dizinin adı nedir?

1) DOC.

3) c: \ doc \ proba.txt

2) pproba.txt

4) txt.

 1. Aile Aile Ailesi ...

1) tabul bilgi modeli

3) Ağ Bilgi Modeli

2) hiyerarşik bilgi modeli

4) Konu Bilgi Modeli

 1. Kelimelerden hangisi kaplumbağanın çalıştırıcısının emridir?

1) doğrusal

3) Algoritma

2) Program

4) ileri

 1. Algoritma, algoritmik dilde ne tür kaydedilir?

1) Döngüsel

3) Yardımcı

2) dallanma

4) doğrusal

 1. Kaynak verileri ile: = 5,: = 4'te, bir blok şeması formunda gösterilen algoritmanın yürütülmesinin sonucunu belirleyin.
 1. Atama işlemlerini gerçekleştirdikten sonra X değişkeninin değeri ne olacak: X: = 5 B: = 10 x: = x + b
 1. Bir metin düzenleyicide, paragraf parametrelerini belirtirken ana parametreler şunlardır:

1) Kulaklık, boyut, yazıt 2) Girinti aralığı 3) alanlar, oryantasyon4) tarzı, şablon

 1. Metin dosya adındaki en yaygın uzantı nedir?

1) .exe.

3) .doc

2) .bmp

4) .com

 1. Raster grafik editöründeki asgari nesne ...

1) Ekran Noktası (Piksel) 2) Nesne (dikdörtgen, daire vb.) 3) Çiçek paleti4) tanıtımcı (sembol)

 1. Bir raster grafik dosyasını dönüştürme işleminde, 65536'dan 256'ya kadar renk sayısı azalır. Bilgi dosyası kaç kez azalır?
 1. En büyük bilgi içeren bir dosyaya sahip olacak ...

1) 1 sayfa Metin22) Siyah ve Beyaz Şekil 100x1003) 1 dakikalık ses klibi süresi. 4) Video klibi 1 dak.

 1. Elektronik tablolarda, formül içeremez ...

1) Sayılar

3) Metin

2) Hücre isimleri

4) Aritmetik işlemlerin işaretleri

 1. C1 hücresindeki hesaplamaların sonucu:

1) 50.

A

B

C

1

on

= A1 / 2

= Toplamlar (A1: B1) * A1

3) 150.

2) 100.

4) 200.

İsim vermek

Nüfus,

Bin insan

Başkent

1

Bulgaristan

8470.

Sofya

2

Macaristan

10200.

Budapeşte

3

Yunanistan

10300.

Atina

4

ispanya

39100.

Madrid

 1. Gönderilen veri veritabanında kaç kayıt var?

 1. Alandaki artan sıralama yapıldıktan sonra Yunanistan'ın girişini hangi çizgiyi işgal edecek Nüfus, bin kişi ?

14

İsim vermek

Nüfus,

Bin insan

Başkent

1

Bulgaristan

8470.

Sofya

2

Macaristan

10200.

Budapeşte

3

Yunanistan

10300.

Atina

4

ispanya

39100.

Madrid

3) 2.

2) 3.

4) 1.

 1. Ana fiber optik çizgisinin üzerindeki bilgi aktarımının hızı genellikle daha az değildir.

1) 56.6 kbps

3) 28.8 bit / s

2) 100 Kbps / s

4) 1 Mbps

 1. Dosya Arşivleri İçeren İnternet Sunucuları ...

1) Gerekli dosyaları indirin 2) Video konferansı yapmak için Teleconference4'e katılmak için e-posta3) alın.

 1. İnternete bağlı bilgisayar mutlaka ...

1) IP Adresi 2) Web-Server3) Ana Sayfa Web Page4) Etki Alanı Adı

Seçenek 6.

 1. Yurt içi bilgi işlem ekipmanının kurucusu ...

1) Sergey Alekseevich Lebedev,

2) Nikolai Ivanovich Lobachevsky,

3) Mikhail Vasilyevich Lomonosov,

4) Pafnuti Lvovich Chebyshev.

 1. 1 GB nedir?

12 on Mb

3) 1000 Mbps

2) 10. 3Mb

4) 1000.000 KB

 1. Renk çiziminin ikili kodlaması için (256 renk) boyutu 10 х10 puan gerekli ....

1) 100 bit

3) 600 bit

2) 100 bayt

4) 800 bayt

 1. İkili calculus sisteminde ondalık sayı 2 nasıl?
 1. İşlemci bilgileri sürdürüyor ...

1) Ondalık sayı sisteminde

3) Bacheik'te

2) İkili Kodda

4) Metin Formunda

 1. Bilgisayar virüslerinin enfeksiyonu konan olabilir ...

1) Yalnızca Programlar

3) Programlar ve Belgeler

2) Grafik Dosyaları

4) Ses dosyaları

 1. Dosyaya tam yol ayarlayın C: \ doc \ proba.txt . Görünüşünü belirleyen dosyanın uzantısı nedir?

1) c: \ doc \ proba.txt

3) pproba.txt

2) doc \ proba.txt

4) .txt

 1. Bilgi (işaret) modeli ...

1) Anatomik Uluage

3) gemi modeli

2) Bina Düzeni

4) Grafik

 1. Algoritma ...

1) Konu Bilgi Model2) Statik Bilgi Modeli 3) Dinamik Bilgi Modeli 4) Tablo Bilgi Modeli

 1. Algoritma, akış şemasında ne tür gösterilir?

1) sikişme2) dallanma3) Yardımcı 4) doğrusal

 1. Algoritmik dilde kaydedilen algoritmaya göre, doğal sayıların sırasının karelerinin toplamını hesaplar.

1) S = 15

3) s = 36

2) s = 18

4) s = 29

 1. Mantıksal bir değişkenin değeri olabilir

1) herhangi bir sayı

3) Gerçek veya yanlış

2) Herhangi bir metin

4) masa

 1. Bir metin düzenleyicide, font belirlerken ana parametreler:

1) Kulaklık, boyut, yazıt 2) girinti, aralık3) alanları, oryantasyon4) tarzı, desen

 1. Metin biçimlendirme sürecinde değişiklikler ...

1) Yazı Tipi Boyutu

3) Sembollerin dizisi, kelimeler, paragraflar

2) paragraf paragrafları

4) Sayfa parametreleri

 1. Raster grafik editörü için tasarlanmıştır.

1) Çizimler oluşturma2) Grafikler3) Grafikler Yapma 4) Çizimler oluşturma ve düzenleme

 1. Raster grafik dosyalarını JPEG algoritmasına göre sıkıştırma işleminde, bilgi hacmi genellikle azalır.

1) 2-3 kez

3) 100 kez

2) 10-15 kez

4) değişmez

 1. Standart CD-ROM disklerinin bilgi kabı ulaşabilir ...

1) 650 MB 3) 1 GB 2) 1 MB 4) 650 KB 18. Elektronik tablolarda, hücre adı oluşturulur ...

1) sütunun adından

3) sütun ve dizenin adından

2) satır adından

4) keyfi olarak

 1. C1 hücresindeki hesaplamaların sonucu:

1) 25.

A

B

C

1

5

= A1 * 2

= Toplamlar (A1: B1) * A1

3) 75.

2) 50.

4) 100.

İsim vermek

Nüfus,

Bin insan

Başkent

1

Bulgaristan

8470.

Sofya

2

Macaristan

10200.

Budapeşte

3

Yunanistan

10300.

Atina

4

ispanya

39100.

Madrid

 1. Sunulan veritabanında kaç tane metin alanı?

 1. Sayısal alan popülasyonundaki aramadan sonra hangi kayıtlar bulunacak, Bin <20?
 1. Modem ...

1) Posta Programı2) Ağ Protokolü3) İnternet Sunucusu 4) Teknik Cihaz

 1. 3) .doc4) .exe [email protected]  Каково имя домена верхнего уровня?

1) ru

3) user_ ad

2) mtu-net.ru.

4) mtu-net.ru.

 1. Web-страницы имеют формат (расширение)...

1) .TXT2) .HTM3) .DOC4) .EXE

Новости

Добавить комментарий